Hlídání dětí pod vedením zkušených instruktorek zaměřené na celkový rozvoj dítěte.

Pro děti od 1 roku do 5 let, bez rodičů.

 

Co SOVIČKA nabízí?

Dopolední i odpolední hlídání dětí zaměřené na jejich komplexní rozvoj. Děti mohou navštěvovat SOVIČKU 1den - 5 dní v týdnu.

Maminka si může užít svůj volný čas nebo se postupně navracet do zaměstnání a o její "poklad" bude dobře postaráno

 

Cílem Sovičky je:

- vedení dítěte k samostatnosti

- zvládnutí kamarádského chování, hry, vzájemné spolupráce a komunikace v dětském kolektivu

- poznávání a pojmenování věcí kolem sebe

- pozvolná a jemná příprava na odloučení od maminky

 

Program během dne:

8:00 - 8:15 příchod dětí 

8:15 - 9:00 volná hra s kamarády a instruktorkou

9:00 - 9:15 svačinka od maminky, pitíčko

9:15 - 10:00 hudební výchova, rytmika, básničky....

10:00 - 10:30 aktivní hra - cvičeníčko - opičí dráha, tanečky, balonkování

10:30 - 11:00 kreativní chvilka - malování, kreslení, modelování, navlékání ....

11 :00 - 12:00 volná hra, čtení, skládání puzzle ....

12:00 - odchod dětí domů

(program je orientační a bude přizpůsoben náladě dětí)

V případě příznivého počasí podnikneme procházku nebo hraní na pískovišti (prosíme rodiče ať přizpůsobí oblečení dětí k tomuto účelu)

 

Ceník

1 x týdně 85,-/hod. při pravidelné návštěvě - platba předem na dva měsíce (dítě chodí každý týden ve stejný den a ve stejném čase)

září - říjen 2013

úterý - čtvrtek (9 lekcí/4hodiny)                3060,- celý blok

pondělí a pátek (8 lekcí/4hodiny)             2720,- celý blok

docházka každý den (po - pá)                6800,-/ měsíc (zvýhodněná cena cca - 50%)

(1 lekce = 1 den)

 

Jednorázové hlídání 100,-/hod. po telefonické domluvě (!NUTNO OBJEDNAT!)

 

Nabízíme také hlídání u vás doma 100,-/hod. 

 

V případě potřeby rozložit platbu na dvě části se neváhejte obrátit na pí.Sedlákovou, domluva vždy možná

 

Omluvy

V případě, že nemůže dítě navštívit svoji lekci je třeba omluvit se na tel. č. 721 086 112 formou SMS nebo na mail hlidanideti@atlas.cz a to nejpozději do 18:00 předchozího dne. Pokud bude lekce řádně omluvena je možno ji nahradit a to do dvou měsíců od skončení bloku. Náhradní termín je vždy potřeba dohodnout předem.